VOOROPNAMES EN BOUWINSPECTIES

Inspecties zijn de ideale manier om vooraf en tijdens een project een bepaalde situatie in kaart te brengen. Vooropnames vormen een belangrijke factor in het vaststellen van schade en worden dan ook veelvuldig toegepast. Schade wordt onder andere bepaald door de situatie voor het voorval te vergelijken met de situatie na het voorval.


Tot de werkzaamheden van EXP behoren het uitvoeren van vooropnames, waarbij door middel van een (foto)rapportage bestaande gebreken en onvolkomenheden van objecten worden vastgelegd. Deze vooropname kan dienen als basis voor het vaststellen van eventuele schade ten gevolge van uitgevoerde werkzaamheden.


Tevens kan EXP voor u bouwinspecties uitvoeren, waarbij de onderhoudstoestand en de constructie van een object in kaart wordt gebracht ten behoeve van bijvoorbeeld aankoop of de verbouw daarvan. Eveneens kan EXP hierbij aanvullend een begroting maken van de te verwachten kosten van eventuele verbouwingswensen of de te verwachten kosten voor het herstel van aangetroffen gebreken.


Door de kleine bedrijfscultuur van EXP kunnen wij doelgericht en tegen relatief lage kosten voor u uw bouwproblemen en/of woonwensen in kaart brengen.

Voorstraat 54 X 4797 BH  Willemstad (nb) X Mobiel 06 30089254 X info@EXPonline.nl