RISICO-INSPECTIES EN HERBOUWTAXATIES

Inventarisatie en rapportage van verzekeringsrisico’s en het berekenen van herbouwwaardes van objecten i.o.v. verzekeringsbedrijven, verzekeringsadviseurs en assurantie tussenpersonen.


Voor het beoordelen van een aangeboden risico, kan EXP voor u het risico inventariseren en in een rapportage aan u voordragen. In het rapport zal naast de gebruikelijke aspecten als het brand- en inbraakrisico, het morele risico een aandachtspunt zijn.

Voorstraat 54 X 4797 BH  Willemstad (nb) X Mobiel 06 30089254 X info@EXPonline.nl