CLAIMMANAGEMENT voor inboedel- en opstalschades

Het uitvoeren van inboedel- en opstalexpertises in opdracht van particulieren, assurantie tussenpersonen en verzekeringsmaatschappijen.


Kenmerk van een schade is dat deze plotsklaps en onvoorzien optreedt. In veel gevallen is daarbij sprake van een materiële beschadiging; ook wel aangeduid met fysieke aantasting. Als gevolg van zo'n materiële beschadiging kan een stagnatie ontstaan die kan resulteren in een bedrijfsschade. In beide gevallen treedt er een vermindering van de vermogenspositie op. Dat financiële nadeel is - de door de expert vast te tellen - (omvang van) de schade. Voor dergelijke verzekeringskwesties is het van belang om vast te stellen wat de oorzaak is van de schade, wat de omvang van de schade is en welke kosten voor herstel hiervoor benodigd zijn.


EXP treedt in dergelijke gevallen op als objectief expertisebureau en zal in samenspraak met de partijen voor een professionele rapportage en een rechtvaardige schadevergoeding zorgdragen.

Voorstraat 54 X 4797 BH  Willemstad (nb) X Mobiel 06 30089254 X info@EXPonline.nl