BOUWADVIES EN -BEGELEIDING

Het adviseren en begeleiden van nieuwbouw- of verbouwprojecten voor zowel particulieren als bedrijfsmatige opdrachtgevers.


Tegenwoordig hebben steeds meer mensen weinig of geen tijd en gelegenheid om een ingewikkeld bouwproces te bewaken. Vooral voor de wat uitgebreidere bouwwerken is naast tijd ook kennis van het bouwproces noodzakelijk. Bouwtoezicht en het uitvoeren van inspecties betreft de controle op de (kwalitatieve) uitvoering tijdens de realisatie van het bouwproject, vanaf start bouw tot en met de oplevering.


Exp verzorgt een professionele begeleiding en controle op de uitvoering van bouwprojecten. Het voordeel van toezicht en controle tijdens het bouwproces, is dat eventuele knelpunten vroegtijdig worden onderkent. Daarnaast wordt door de begeleiding bewerkstelligd dat er een heldere communicatie ontstaat tussen opdrachtgever en aannemer, wat resulteert in een efficiënter bouwproces waardoor een besparing in de (bouw) kosten ontstaat. Daarnaast houdt u de belangrijke factor tijd voor uw eigen (zakelijke) besteding.


Deze werkzaamheden van EXP houden in:

  1. Opsommingstekenbouwkundige beoordeling van het ontwerp, de werkomschrijving en de begroting

  2. Opsommingstekenofferte vergelijk

  3. Opsommingstekenbijwonen bouwvergaderingen en terugkoppeling daarvan aan de opdrachtgever

  4. Opsommingstekencommunicatie met architecten, constructeurs, gemeentelijke instanties, aannemers en onderaannemers

  5. Opsommingstekenbegeleiden en controleren bouwvorderingen

  6. Opsommingstekenopleveringinspecties en maken van opleverrapporten

Voorstraat 54 X 4797 BH  Willemstad (nb) X Mobiel 06 30089254 X info@EXPonline.nl